Seminarium „ Branża Instalacyjno-Grzewcza w Polsce – 2009 rok i co dalej?”

Cel imprezy

 

Rozwój i wdrażanie technologii umożliwiających wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych jest ważnym czynnikiem zapewniającym zaopatrzenie w tego typu energię w przyszłości. W tym celu podejmuje się różne inicjatywy i kieruje niebagatelne nakłady na rzecz badań naukowych i rozwoju w branży przemysłowej oraz w placówkach naukowo-badawczych.

 

Zainicjowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie przy wsparciu firmy Komfort Consulting pierwsze od wielu lat Seminarium dotyczące rynku instalacyjno – grzewczego w Polsce ma na celu podsumowanie trendów, zarówno rynkowych jak i technologicznych w branży instalacyjno grzewczej w oparciu o informacje zebrane z różnych źródeł, zarówno od producentów aktywnych na tym rynku, jak także dystrybutorów działających aktywnie w Polsce. Istniejący w Polsce i w Europie potencjał należy bowiem wykorzystać w celu znalezienia nowych, konkurencyjnych rozwiązań prowadzących do wytwarzania, dystrybucji oraz efektywnego wykorzystywania wytwarzanej cieplnej pochodzącej zarówno ze źródeł odnawialnych jak także ze źródeł konwencjonalnych. Celem seminarium jest próba zebrania informacji o aktualnej sytuacji i trendach oczekiwanych w najbliższych latach na rynku instalacyjno – grzewczym w Polsce, oraz wywołanie dyskusji jak branża grzewcza może się rozwijać w obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce.

 

Organizowane w ramach Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE 2010 Seminarium jest zaplanowane jako impreza uzupełniająca tematykę targów po raz pierwszy od wielu lat i jest skierowane zarówno do uczestników jak i zwiedzających z branży.

 

Udział w Seminarium jest bezpłatny, konieczne jest jednak wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.

Program Seminarium*

 

Środa, 28 kwietnia 2010 roku, godz. 11:00 – 14:00, Centrum Konferencyjne 14B, Sala C  na targach INSTALACJE 2010

 

11:00 – 11:10:

Rozpoczęcie i powitanie uczestników Seminarium

 

11:10 -11:30

Pierwsza przymiarka do analizy rynku instalacyjno-grzewczego

                        w 2009 roku i potencjalne scenariusze w przyszłości –

( Janusz Starościk - Komfort Consulting, niezależny ekspert, członek                               Pool of Experts OSEC Swiss)

11:30 – 11:50

Rynek instalacyjno grzewczy w Polsce wobec wybranych dyrektyw

                         unijnych ( Tomasz Malowany - Dyrektor Generalny Polskiej

                         Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

11:50 – 12:10:

Biogazownie jako źródło ciepła i energii elektrycznej ( Anna Oniszk-Popławska,

                        - Instytut Energetyki Odnawialnej EC BREC IEO)

 

12:10 – 12:30:

Inne rozwiązania pozyskiwania energii cieplnej w połączeniu

                         z ochroną środowiska – przykład szwedzki ( Józef Neterowicz,

                         - Prezes Zarządu Radscan Intervex)

12:30-12:50

Przerwa na kawę

 

12:50 – 13:10:

Rozwój rynku pomp ciepła w Polsce ( Tomasz Mania, Prof. Brunon

     Grochal   – Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła )

13:10 – 13:30:

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce (Janusz Starościk - Komfort

                          Consulting, niezależny ekspert, członek Pool of Experts OSEC Swiss

 

13:30 – 13:50

Instrumenty wsparcia dla techniki grzewczej i OZE w Polsce (Joanna

                            Kawa, Dyrektor NEXUM Consulting Finansowo- Energetyczny)

13:50-14:05

Dyskusja i zakończenie

Materiały konferencyjne :

Biogazownie jako źródło ciepła i energii elektrycznej
Inne sposoby pozyskiwania energii cieplnej
Instrumenty wsparcia finansowego dla OZE i techniki grzewczej
Perspektywy zmain w branży instalacyjnej po wejściu Dyrektywy 2009.28.WE
Rynek instalacyjno - grzewczy 2009 i tendencje
Rynek kolektorów słonecznych w Polsce
Rynek pomp ciepła w Polsce
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 

Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56