Komfort International oferuje swoją pomoc zarówno małym, średnim, jak także dużym przedsiębiorstwom z Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej , które planują inwestycje w Polsce lub poszukują  tam partnerów biznesowych do współpracy. Nasz zakres działania obejmuje między innymi następujące obszary :

 

1

Wyszukiwanie wiarygodnych partnerów w zakresie prowadzonej działalności :

 • wyszukiwanie oraz selekcja potencjalnych partnerów handlowych zgodnie ze specyficznym zapotrzebowaniem zleceniodawcy (np. import, eksport)
 • bezpośredni kontakt z potencjalnymi partnerami handlowymi
 • uczestnictwo w spotkaniach biznesowych i negocjacjach ( język niemiecki, angielski, rosyjski, polski ) 
 • stała lub okresowa reprezentacja interesów naszego klienta w Polsce
 • analizy rynkowe  w zakresie  prowadzonej działalności
 • organizacja dystrybucji
   

2

Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych

 

 • analiza opłacalności i wstępne przygotowanie założeń  projektu  inwestycyjnego
 • opracowanie strategii wejścia na rynek polski i przygotowanie
  założeń marketingowych przed podjęciem dalszych działań 
 • analizy rynkowe  w zakresie  prowadzonej działalności
 • wsparcie w kontaktach z miejscowymi urzędami
 • organizacja sieci sprzedaży
 • monitoring działań zagranicznych oddziałów firm
 • funkcje administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju inwestowania

3


Rynek nieruchomości

 • doradztwo przy zakupie gruntów lub nieruchomości zabudowanych
 • wyszukiwanie nieruchomości i gruntów do kupna zgodnie zapotrzebowaniem złożonym przez Klienta

4


Fundusze unijne

 • doradztwo przy wyborze funduszy
 • opracowywanie wniosków dla projektów realizowanych ze wsparciem unijnym
 • opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności
 • wsparcie przy realizacji projektów które uzyskały dofinansowanie
 
Rynek energii odnawialnych w Polsce w 2008 roku
Rynek budowlany w Polsce w 2008 roku
Wykonywanie usług w Polsce przez firmy z UE i Szwajcarii
   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56