Komfort International jest firmą doradczą działającą na międzynarodowym rynku inwestycyjnym . 
Założyliśmy firmę z myślą o ułatwieniu przedsiębiorcom z krajów Unii Europejskiej rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, a także realizowania przez nich różnych projektów inwestycyjnych w tym kraju.

Przez wiele lat, pracując w międzynarodowych korporacjach mogliśmy obserwować problemy na jakie napotykają inwestorzy zagraniczni , nieznający dokładnie specyfiki danego segmentu rynku , procedur prawych czy choćby przepisów postępowania przetargowego. Konsekwencją braku rzetelnej i wyczerpującej informacji były najczęściej wyższe koszty wejścia na rynek , ponoszone przez firmy zagraniczne.

W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie przedsiębiorstw Europy Zachodniej poszerzaniem swych rynków zbytu i inwestowaniem kapitału w 12 nowych krajach Unii Europejskiej , co stwarza potrzebę wsparcia procesów integracji gospodarczej przez wyspecjalizowane firmy, doskonale orientujące się w specyfice działań w kraju inwestowania.

Outsourcing pozwala na skoncentrowanie się firmy na osiąganiu założonego celu, bez konieczności tracenia czasu na tzw. działania przygotowawcze , wymagające często znacznego zaangażowania jej mocy przerobowych . Dlatego też część zadań, które do tej pory były realizowane w ramach własnej struktury organizacji , warto zlecić firmom zewnętrznym, znającym miejscowe realia , co pozwoli na bardziej wydajne wykorzystanie własnych zasobów , ograniczenie kosztów wejścia firmy na rynek zagraniczny oraz optymalizację działań.

 
Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuły magistra inżyniera mechanika i magistra inżyniera budownictwa. Ponadto ukończył European University z siedzibą w Montreux/Szwajcaria gdzie uzyskał dyplom Executive MBA.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Hochtief AG, ACO Severin Ahlmann i dalej ACO Passavant oraz Robert BOSCH gdzie był country managerem dla marki Junkers.

Firma, której jest współwłaścicielem, wykonywała projekty dla takich klientów jak: Arthur Andersen, Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers czy Colgate Palmolive. Przez wiele lat współpracowała i reprezentowała angielską firmę Komfort Office Environments plc w Polsce.
   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56