2

Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych

 

  • analiza opłacalności i wstępne przygotowanie założeń  projektu  inwestycyjnego
  • opracowanie strategii wejścia na rynek polski i przygotowanie
    założeń marketingowych przed podjęciem dalszych działań 
  • analizy rynkowe  w zakresie  prowadzonej działalności
  • wsparcie w kontaktach z miejscowymi urzędami
  • organizacja sieci sprzedaży
  • monitoring działań zagranicznych oddziałów firm
  • funkcje administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju inwestowania
 
 

Rynek energii odnawialnych w Polsce w 2008 roku

Rynek budowlany w Polsce w 2008 roku

Wykonywanie usług w Polsce przez firmy z UE i Szwajcarii

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56