3


Rynek nieruchomości

  • doradztwo przy zakupie gruntów lub nieruchomości zabudowanych
  • wyszukiwanie nieruchomości i gruntów do kupna zgodnie zapotrzebowaniem złożonym przez Klienta

 
 

Rynek energii odnawialnych w Polsce w 2008 roku

Rynek budowlany w Polsce w 2008 roku

Wykonywanie usług w Polsce przez firmy z UE i Szwajcarii

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56