4


Fundusze unijne

  • doradztwo przy wyborze funduszy
  • opracowywanie wniosków dla projektów realizowanych ze wsparciem unijnym
  • opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności
  • wsparcie przy realizacji projektów które uzyskały dofinansowanie

 
 

Rynek energii odnawialnych w Polsce w 2008 roku

Rynek budowlany w Polsce w 2008 roku

Wykonywanie usług w Polsce przez firmy z UE i Szwajcarii

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56