Międzynarodowe spotkania kooperacyjne w branży ochrony środowiska i energii odnawialnej Green Ventures 2009
Poczdam 10-12 czerwca 2009W dniach 10-12 czerwca 2009, Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie, we współpracy z Federalnym Ministerstwem ds. Transportu, Budownictwa i Rozwoju, Cleantech, IFUS, Europejskimi Funduszami Rozwoju Regionalnego, organizuje po raz dwunasty międzynarodowe spotkania kooperacyjne w zakresie ochrony środowiska i energii odnawialnych. Impreza należy do największych wydarzeń tego typu w Niemczech organizowanych dla sektora ochrony środowiska i energii odnawialnych, obejmując między innymi problematykę ochrony wody, powietrza i gleby, energii i budownictwa, recyklingu i materiałów odnawialnych. Na tegorocznym ‘Green Ventures 2009’ już zapowiedziały swój udział firmy, instytucje oraz organizacje ze Szwecji, Danii, Finlandii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Chin, Włoch, Czech, Węgier, Tunezji, Niemiec i Polski a także wielu innych krajów. W ubiegłych latach w imprezie tej wzięło udział ponad 3.000 firm z 86 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty. Impreza obejmuje - oprócz bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami - również zwiedzanie innowacyjnych firm działających w dziedzinie energetyki odnawialnej i ochronie środowiska z regionu Berlina. Dane wszystkich uczestników spotkań kooperacyjnych umieszczane są w katalogu Green Ventures z którego każda firma wybiera interesujących potencjalnych partnerów do rozmów. W oparciu o wypełniony kwestionariusz z podanym profilem firmy ustalany jest harmonogram bezpośrednich rozmów. Zakres tematyczny rozmów jest dowolny i może obejmować takie zagadnienia jak podwykonawstwo, dystrybucję produktów, transfer technologii lub zwykłą wymianę doświadczeń. W każdym przypadku nadrzędnym celem imprezy jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych pomiędzy firmami z różnych krajów.
Zakres tematyczny Green Venture 2009 obejmuje między innymi następujące zagadnienia :

Ochrona wód, powietrza, ziemi
- Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody – planowanie, wykorzystanie, rozprowadzanie
- Rekultywacja terenów i gruntów
- Oczyszczanie powietrza i gleby oraz zapobieganie ich skażeniu
- Likwidowanie niewypałów

Energia i budownictwo
- Planowanie gospodarki energetycznej (odzyskiwanie, dystrybucja, oszczędzanie)
- Energetyka odnawialna
- Wytwarzanie energii cieplnej i jej przesył
- Energia cieplna pochodząca z odpadów
- Izolacje
- Innowacyjne i przyjazne dla środowiska budownictwo (architektura, projektowanie, metody budowania oraz sprzęt)
- Zarządzanie obiektami
- Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.)
- Modernizacja i restaurowanie obiektów
- Burzenie obiektów i recykling

Recykling i materiały odnawialne
- Zbieranie i składowanie odpadów, transport i recykling
- Kompostowanie odpadów
- Wytwarzanie i wykorzystanie materiałów pozyskiwanych z surowców odnawialnych lub odpadów
- Materiały ulegające biodegradacji

PROGRAM IMPREZY

Miedzynarodowe Spotkania kooperacyjnych w branży ochrony środowiska i energii
odnawialnych ‘Green Ventures 2009’
w Seminaris Seehotel Potsdam
An der Pirschheide 40, 14471 Potsdam, Niemcy

10 czerwca 2009

19:00 Ceremonia otwarcia Green Ventures 2009

11 czerwca 2009

9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Otwarcie Forum Spotkań Kooperacyjnych w hotelu Seminaris Seehotel w Poczdamie
Przywitanie
10:30 – 18:00 Spotkania biznesowe pomiędzy firmami branży energii odnawialnych i technologii
środowiskowych
11:30 – 12:30 Lunch
19:00 Powitanie przedstawicieli z kraju partnerskiego - Rosji w Seminaris Seehotel Potsdam

12 czerwca 2009

9:00 – 16:00 Wycieczka i zwiedzanie wybranych innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów
z okolic Berlina dla uczestników Green Ventures 2009
9:00     Odjazd z hotelu Seminaris
10:00   Przyjazd do Zakładów Biogazowych przerabiających biogaz do jakości gazu ziemnego. Zwiedzanie pod przewodnictwem p. Jurgena Knispela z e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH, Essen
12:00   EUREF - Europejskie Forum Energetyczne w Berlinie - Schoeneberg, Infobox i prezentacja audiowizualna z filmem i objaśnieniami przedstawiana przez kreatora programowego EUREF, mgr inż. arch. Reinharda Muellera
12:30   Lunch
13:00   Gasometer - wejście na platformę widokową na wys. 80 m , a następnie zwiedzanie z przewodnikiem
ok. 16:00 Powrót do hotelu Seminaris

Koszt uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych Green Ventures 2009 jest zróżnicowany i wynosi :
- 200 EURO dla przedsiębiorstw niemieckich
- 50 EURO dla przedsiębiorstw polskich ( dofinansowanie ze środków europejskich )

Powyższy koszt obejmuje :
* publikację profilu firmy w katalogu on-line oraz w katalogu w wersji papierowej
* serwis tłumaczeniowy ( na życzenie ) , przy czym językiem konferencji jest język angielski
* organizację spotkań bilateralnych i rozmów pomiędzy firmami
* lunch w dniach 11 i 12 czerwca
* napoje w czasie trwania spotkań Green Ventures
* udział w ceremonii otwarcia w dniu 10 czerwca 2009
* udział w wycieczce i zwiedzaniu innowacyjnych firm i projektów regionu Berlin - Brandenburgia w dniu 12 czerwca 2009

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w hotelu Seminaris Seehotel , w którym organizowane jest Forum Green Ventures 2009.

Zgłoszenia, zgodnie z załączonym formularzem, prosimy wypełniać on-line na stronie internetowej imprezy
www.green-ventures.com – zakładka rejestracyjna
lub wypełniony formularz przesłać faksem do:
IHK Potsdam,
Faks: +49-331-2786191
w terminie do 30 kwietnia 2009 roku, co zapewni  umieszczenie wizytówki Państwa firmy w pierwszej edycji katalogu imprezy.

Przelew na kwotę 50 EUR winien być dokonany na podstawie  wystawionego przez organizatora rachunku , w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Powyższa opłata obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 5 czerwca 2009. Przy zgłoszeniach po tym terminie doliczana będzie dodatkowa opłata w wysokosci 15 EUR, związana z takimi kosztami jak wydanie suplementu do katalogu, dodatkowe planowanie usług tłumaczeniowych itp.

Ewentualna rezygnacja Państwa firmy z udziału w imprezie musi być dokonana w formie pisemnej.  Przy rezygnacji  na 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy organizator obciąży zgłoszeniodawcę  kosztami w wysokości 15 EUR. Przy rezygnacji w okresie krótszym niż tydzień przed rozpoczęciem imprezy , organizator obciąży zgłoszeniodawcę pełną opłatą.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie: www.green-ventures.com;
lub bezpośrednio w IHK Potsdam,
osoba kontaktowa : p. Thorsten Stehr ( język angielski, język niemiecki )
tel: +49-331-2786283

lub bezpośrednio u partnera imprezy Green Venture w Polsce:
KOMFORT CONSULTING
Tel/fax: +48 22 854 10 27
Tel: +48 69 156 57 56
E-mail: biuro@komfortconsulting.eu
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 

Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56