ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH PRZEDSIĘBIORCÓW         

„GREEN VENTURES 2014”Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie przygotowuje obecnie 17 edycję spotkań przedsiębiorców GREEN VENTURES, które będzie miało miejsce od 18 do 20 czerwca 2014 w Poczdamie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Niemiec - Berlina. Organizowane Forum Partnerskie, jedna z największych tego typu imprez na terenie Niemiec jest organizowana dla firm z sektora ochrony środowiska  i gospodarki energetycznej, w tym dla firm zajmujących się między innymi problematykę ochrony wody, powietrza i gleby, energii i budownictwa, recyklingu i materiałów i surowców odnawialnych. Swój udział zapowiedziały już firmy z Danii, Finlandii, Polski, Czech, Chin, Wielkiej Brytanii, Węgier, Tunezji, USA,  Niemiec, Rosji,  i wielu innych krajów. W 2014 roku, partnerem imprezy jest Wielka Brytania.
W poprzednich latach w spotkaniach „Green Ventures”  wzięło udział ponad 4300 firm ze 115 krajów ze wszystkich kontynentów. Program imprezy pozwala na coroczny udział w spotkaniach bilateralnych zarówno dla firm , jak i organizacji z ok. 35 krajów na każdej imprezie. Forum odbywa się corocznie od 1998 roku w Niemczech, w latach 2002 i 2004 w Chinach, w 2008 roku we Włoszech, oraz w 2011 roku w Brazylii, a w 2012 w krajach Zatoki Perskiej.

Zakres tematyczny Green Venture 2014 obejmuje między innymi następujące zagadnienia :

Ochrona wód, powietrza, ziemi
Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody – planowanie, wykorzystanie, rozprowadzanie, Rekultywacja terenów i gruntów, Oczyszczanie powietrza i gleby oraz zapobieganie ich skażeniu.

Energia i budownictwo
Planowanie gospodarki energetycznej (odzyskiwanie, dystrybucja, oszczędzanie), Energetyka odnawialna, Wytwarzanie energii cieplnej i jej przesył, Energia cieplna pochodząca z odpadów, Izolacje, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska budownictwo (architektura, projektowanie, metody budowania oraz sprzęt), Zarządzanie obiektami, Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.), Modernizacja i restaurowanie obiektów, Burzenie obiektów i recykling

Recykling i materiały odnawialne

Zbieranie i składowanie odpadów, transport i recykling, Kompostowanie odpadów, Wytwarzanie i wykorzystanie materiałów  pozyskiwanych z surowców odnawialnych lub odpadów, Materiały ulegające biodegradacji

Podobnie jak w poprzednich latach, katalog w wersji drukowanej, zawierający profile uczestników, którzy zgłoszą się do 02.04.2014 będzie opublikowany w maju 2014, dzięki czemu będziecie mogli Państwo wybrać już wcześniej partnerów do bezpośrednich spotkań.  on-line będzie uzupełniany na bieżąco o firmy, które zgłoszą praktycznie prawie do terminu rozpoczęcia imprezy. Dzięki temu, każdy z uczestników będzie miał możliwość wcześniej wybrać sobie odpowiadających mu partnerów do rozmów do indywidualnych rozmów dwustronnych. Organizatorzy nie wprowadzają ograniczeń co do typów dyskutowanej Współpracy. Może to być zarówno poszukiwanie dostawcy, jak i dystrybutora. Może dotyczyć transferu technologii  alby tylko wymiany informacji. Głównym celem imprezy jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu miedzy potencjalnymi partnerami biznesowymi.
 W imprezie mogą uczestniczyć zarówno dostawcy urządzeń i podzespołów, jak też firmy handlowe, firmy zajmujące się transferem technologii, rozwijaniem wspólnych projektów rozwojowych, albo organizacje działające w danej dziedzinie. Prosimy zwrócić także uwagę, że w zbliżonym czasie od 04 do 06 czerwca odbywają się w Monachium jedne z  największych targów  słonecznych „INTERSOLAR 2014”,
Na stronie www.green-ventures.com oraz www.komfort-international.com  znajdziecie Państwo linki  informacjami na temat obydwu imprez.

Opłata za uczestnictwo wynosi 50 EUR dla firm z Polski, i 200 EUR dla firm z Niemiec
i obejmuje poniższy pakiet usług:


- uczestnictwo w całym programie giełdy kooperacyjnej „Green Ventures” 18-20.06.2014
- publikacja profilu firmy uczestnika w katalogu drukowanym i wersji katalogu on-line
- opieka tłumaczy podczas „Green Ventures” jeżeli jest to konieczne – przyjęty jest język
  angielski jako język podstawowy  do rozmów bilateralnych i spotkań plenarnych
- organizację, oraz rezerwacje i planowanie terminów spotkań bilateralnych
- lunch i napoje w miejscu imprezy 19 i 20 czerwca 2014
- udział w ceremonii otwarcia i wieczornym bankiecie w dniu 18 czerwca 2014 i wieczorze
  kraju partnerskiego 19 czerwca 2014
- udział w wycieczce - zwiedzanie innowacyjnych firm i projektów w regionie
  Berlin-Brandenburgia w dniu 20 czerwca 2014 roku

Green Ventures daje możliwość odbycia wielu optymalnie zorganizowanych spotkań i nawiązania bezpośrednich kontaktów. Od decyzji uczestników zależy skorzystanie z całego programu, czy tez z poszczególnych jego składowych. Preferencje i zainteresowanie poszczególnymi punktami programu, można zgłosić zaznaczając je na formularzu zgłoszeniowym.
Będziemy się cieszyć, gdy będziemy mogli przywitać Państwa na Green Ventures 2014 w Poczdamie.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem

+49 331 2786241 w Niemczech
lub +48 69 156 57 56 w Polsce.

Prosimy przesyłać zgłoszenia pod numer faksu
+49 331 2786191
lub E-mailem: Biuro@komfort-international.com


Dalsze informacje i warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronach:
www.green-ventures.com, lub na stronie
www.komfort-international.com  gdzie można będzie dokonać zgłoszenia on-line,

Z poważaniem


Olivia Liebert                            Janusz Starościk
IHK Postdam                             Komfort International
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 

Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56