ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH PRZEDSIĘBIORCÓW
„GREEN VENTURES 2013”
Lipsk (Niemcy) 28-30 stycznia 2013


informacja o Targach Lipskich ENTERTEC
i TERRATEC

Formularz zgłoszeniowy                                                 Program imprezy


Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie przygotowuje obecnie 16 edycję spotkań przedsiębiorców GREEN VENTURES, które będzie miało miejsce od 28 do 30 stycznia 2013 roku jako impreza towarzysząca targom TERRATEC i ENERTEC w Lipsku/Niemcy. Giełda kooperacyjna, jedna z największych tego typu imprez na terenie Niemiec jest organizowana dla firm z sektora ochrony środowiska  i gospodarki energetycznej, w tym dla firm zajmujących się między innymi problematykę ochrony wody, powietrza i gleby, energii i budownictwa, recyklingu i materiałów i surowców odnawialnych. Swój udział zapowiedziały już firmy z krajów Zatoki Perskiej, Hiszpanii Danii, Finlandii, Polski, Czech, Chin, Wielkiej Brytanii, Węgier,  Niemiec, Rosji,  i wielu innych krajów. W 2013 roku, partnerem imprezy są kraje Zatoki Perskiej.
W poprzednich latach w spotkaniach „Green Ventures”  wzięło udział ponad 4100 firm ze 103 krajów ze wszystkich kontynentów. Program imprezy pozwala na coroczny udział w spotkaniach bilateralnych zarówno dla firm , jak i organizacji z ok. 35 krajów na każdej imprezie. Forum odbywało się dotąd corocznie od 1998 roku w Niemczech, w latach 2002 i 2004 w Chinach, w 2008 roku we Włoszech, oraz w 2011 roku w Brazylii.

Zakres tematyczny Green Venture 2013 obejmuje między innymi następujące zagadnienia :

Ochrona wód, powietrza, ziemi
Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody – planowanie, wykorzystanie, rozprowadzanie, Rekultywacja terenów i gruntów, Oczyszczanie powietrza i gleby oraz zapobieganie ich skażeniu, Likwidowanie niewypałów

Energia i budownictwo
Planowanie gospodarki energetycznej (odzyskiwanie, dystrybucja, oszczędzanie), Energetyka odnawialna, Wytwarzanie energii cieplnej i jej przesył, Energia cieplna pochodząca z odpadów, Izolacje, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska budownictwo (architektura, projektowanie, metody budowania oraz sprzęt), Zarządzanie obiektami, Infrastruktura (zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną itd.), Modernizacja i restaurowanie obiektów, Burzenie obiektów i recykling

Recykling i materiały odnawialne
Zbieranie i składowanie odpadów, transport i recykling, Kompostowanie odpadów, Wytwarzanie i wykorzystanie materiałów  pozyskiwanych z surowców odnawialnych lub odpadów, Materiały ulegające biodegradacji

Podobnie jak w poprzednich latach, katalog on-line będzie uzupełniany na bieżąco o firmy, które zgłoszą praktycznie prawie do terminu rozpoczęcia imprezy. Dzięki temu, każdy z uczestników będzie miał możliwość wcześniej wybrać sobie odpowiadających mu partnerów do rozmów do indywidualnych rozmów dwustronnych.
W imprezie mogą uczestniczyć zarówno dostawcy urządzeń i podzespołów, jak też firmy handlowe, firmy zajmujące się transferem technologii, rozwijaniem wspólnych projektów rozwojowych, albo organizacje działające w danej dziedzinie. Równocześnie z „Green Ventures” odbywają się w Lipsku energetyki słonecznej „INTERSOLAR”,
Na stronie www.green-ventures.com oraz www.komfort-international.com  znajdziecie Państwo linki  informacjami na temat obydwu imprez.

Opłata za uczestnictwo wynosi 50 EUR dla firm z Polski, i 200 EUR dla firm z Niemiec
i obejmuje poniższy pakiet usług:

- uczestnictwo w całym programie giełdy kooperacyjnej „Green Ventures” 28-30.01.2013
- karty wstępu na imprezy targowe TerraTec i Enertec i konferencję Biomasową podczas
  całego okresu trwania targów
- publikacja profilu firmy uczestnika w katalogu drukowanym i wersji katalogu on-line
- opieka tłumaczy podczas „Green Ventures” jeżeli jest to konieczne – przyjęty jest język
  angielski jako język podstawowy  do rozmów bilateralnych
- organizację, oraz rezerwacje i planowanie terminów spotkań bilateralnych
- obiad w miejscu imprezy 29 stycznia 2013
- udział w wieczornym bankiecie na terenie targów w dniu 28 stycznia 2013 i wieczorze
  targowym 29 stycznia 2013
- udział w wycieczce - zwiedzanie innowacyjnych firm i projektów w Saksonii w dniu
  30  stycznia 2013 roku

Green Ventures daje możliwość odbycia wielu optymalnie zorganizowanych spotkań i nawiązania bezpośrednich kontaktów. Od decyzji uczestników zależy skorzystanie z całego programu, czy tez z poszczególnych jego składowych. Preferencje i zainteresowanie poszczególnymi punktami programu, można zgłosić zaznaczając je na formularzu zgłoszeniowym.
Będziemy się cieszyć, ja będziemy mogli przywitać Państwa na Green Ventures 2013
w Lipsku. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem
+49 331 2786241 w Niemczech
lub +48 69 156 57 56 w Polsce.
Prosimy przesyłać zgłoszenia pod numer faksu
+49 331 2786191
lub E-mailem: biuro@komfort-international.com
Dalsze informacje i warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronach:
www.green-ventures.com, lub na stronie
www.komfort-international.com  gdzie można będzie dokonać zgłoszenia on-line
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 

Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56