MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA KOOPERACYJNE "GREEN VENTURES 2012"

Poczdam 13 -15 czerwca 2012


Zaproszenie                                        Formularz zgłoszeniowy


Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i firma Komfort International jako partner organizacyjny imprezy w Polsce przygotowują obecnie 15 edycję Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej Green Ventures 2012 która odbędzie się w Poczdamie w dniach 13 -15 czerwca 2012 roku.
 
Giełda kooperacyjna „Green Ventures” odbywa się corocznie od 1998 roku i zalicza się do największych tego typu imprez na terenie Niemiec. Jest to obecnie jest największa platforma nawiązywania kontaktów w zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się ochroną środowiska, budownictwem  oraz z branży energetycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na energie odnawialne. Koncepcja Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures związana  z organizacją  spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer  wiedzy.
Tegoroczna giełda poświęcona jest następującym zagadnieniom:

* WODA, POWIETRZE, GLEBA - Oczyszczanie wody i ścieków, dystrybucja, planowanie i użytkowanie wody, ochrona powietrza i ziemi, ewidencja geodezyjna, rekultywacja, poszukiwanie zasobów naturalnych
* ENERGIA I BUDOWNICTWO - Planowanie, pozyskiwanie, dystrybucja energii, energia odnawialna, produkcja energii cieplnej i jej oszczędzanie, energia z odpadów, kogeneracja techniki izolacyjne, budownictwo ekologiczne i innowacyjne, planowanie architektoniczne, modernizacja i restauracja budynków, recycling budowlany, metody budowania i osprzęt do tego
* RECYCLING I SUROWCE WTÓRNE - Gospodarka odpadami, wykorzystanie surowców wtórnych, zbieranie i transport surowców wtórnych i ich zastosowanie przemysłowe
Na tegorocznym ‘Green Ventures 2012’ już zapowiedziały swój udział firmy, instytucje oraz organizacje z Turcji, Danii, Finlandii, WNP i Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Węgier, Brazylii,  Niemiec, Polski a także wielu innych krajów. Od 1998 roku w imprezie rok rocznie bierze udział ok. 250 – 300 firm z ok. 35 krajów. W ubiegłych latach w imprezie tej wzięło udział ponad 3.900 firm z 103 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.
Impreza obejmuje - oprócz bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami - również zwiedzanie innowacyjnych firm działających w dziedzinie energetyki odnawialnej i ochronie środowiska .

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 30 KWIETNA 2012, ZE WZGLĘDU NA TERMIN PRZYGOTOWANIA KATALOGU, GDZIE WASZA FIRMA BĘDZIE PREZENTOWANA I PRZEDSTAWIONA JAKO PARTNER DO SPOTKAŃ. Firmy które zgłoszą się po tym terminie, będą uwzględnione tylko w katalogu on-line

Więcej informacji na temat imprezy, oraz formularz do zgłoszenia on-line i w formie faksowej zawarte jest w załączonym materiale i na stronie:
www.green-ventures.com

Lub bezpośrednio u partnera programu Green Ventures w Polsce:

KOMFORT INTERNATIONAL
Tel/fax: +48 22 854 10 27
Tel: +48 69 156 57 56


E-mail: biuro@komfort-international.com
           www.komfort-international.com
 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 

Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56