Wyjazd informacyjny
dla przedstawicieli polskich instytucji z obszaru gospodarki i administracji  oraz firm zainteresowanych nawiązaniem kontaktów w Niemczech 
w zakresie wykorzystania ciepła z energii słonecznej „Energetyka słoneczna do wytwarzania ciepła – Potencjał – Kontakty”

Wyjazd informacyjny odbywa sie w ramach Inicjatywy eksportowej „Energie Odnawialne“
Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii   Niemiec.
www.german-renewable-energy.com

PREZENTACJE Z WYJAZDU :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12

ZDJĘCIA Z WYJAZDU :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24                                                                                                              ULOTKA INFORMACYJNA
Jaki jest cel wyjazdu informacyjnego?

- Transfer informacji i Know-How do polskich gości
- Przekazanie wiedzy na temat warunków brzegowych, mechanizmów wsparcia, zastosowania i wykorzystania w praktyce odpowiednich technologii
- Przekazanie informacji na temat niemieckich technologii OZE, jako możliwość jej wykorzystania przez gości z Polski
- Możliwe nawiązanie kontaktu z odpowiednimi firmami, organizacjami i ośrodkami badawczymi w Niemczech oraz firmami reprezentującymi branżę energetyki słonecznej

Do kogo kierowane jest zaproszenie?

a) Polscy uczestnicy:
Osoby podejmujące decyzje i urzędnicy z kręgu administracji, polityki i gospodarki, przedstawiciele Stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, przedsiębiorcy
b) Niemieccy uczestnicy:
Przedstawiciele świata  polityki i administracji, eksperci branżowi, firmy zajmujące się technologiami OZE i usługodawcy z branży Energetyki

Jaki jest planowany program wyjazdu informacyjnego?

Zwiedzanie i zapoznanie się z projektami referencyjnymi zorientowanymi na praktyczne stosowanie energii słonecznej :
- Laboratoria badawcze
- Praktyczne przykłady zastosowań
- Urozmaicone zwiedzanie projektów
- Opcjonalnie i uzupełniająco: odwiedziny w firmach z możliwością indywidualnych rozmów (rozmowy nie mają charakteru zaplanowanych spotkań kooperacyjnych !)


Wstępny program wizyty:

23.05.2011 Poniedziałek
   
Do południa:       
Przyjazd do Drezna

Po południu       
Przywitanie
Zapoznanie sie uczestników imprezy
Odwiedziny w jednym z ośrodków/firmy z branży energetyki słonecznej cieplnej w  Dreźnie

24.05.2011 Wtorek     Forum ekspertów

Przed południem:
Program prezentacji
- Inicjatywa eksportowa OZE
- Niemiecka branża energetyki słonecznej cieplnej – Rozwój i potencjał
- Jaką rolę odgrywa energetyka słoneczna cieplna w Polsce?
- Trendy i rozwój energetyki słonecznej cieplnej w Polsce
- Działania wspierające dla rozwoju projektów OZE w Niemczech i Polsce
- Przegląd rezultatów z zakresu badań i rozwoju
- Praktyczne przykłady firm i ośrodków w Niemczech, które odniosły sukces w zakresie energetyki słonecznej cieplnej.

Po południu:
- Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów

25.05.2011 Środa         Zwiedzanie obiektów referencyjnych w Saksonii i Turyngii

26.05.2011 Czwartek     Zwiedzanie obiektów referencyjnych na terenie Saksonii-Anhalt
i wyjazd do Polski

Dojazd na miejsce i Hotel jest pokrywany w we własnym zakresie przez uczestników spotkania.
Organizator może udzielic pomocy przy rezerwacji noclegu i przejazdu.

Informacja na temat regionu, dokąd jest planowany wyjazd i spotkania:

Pozyskiwanie ciepła z promieni słonecznych jest jednym z najbardziej obiecujących zastosowań z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. W tym zakresie Niemcy zajmują wiodącą rolę. Republika Federalna Niemiec zajmuje w zakresie wykorzystanej mocy energii słonecznej na cele wytwarzania ciepła na głowę mieszkańca, za Austrią i Grecją trzecie miejsce. Pod koniec 2009 roku, całkowita moc zainstalowana instalacji słonecznych do wytwarzania ciepła wyniosła w Niemczech 9 GWth. Dzięki temu, Niemcy pokazały się jako absolutnie
największy rynek dal tego typu zastosowań w Europie. Dzięki lokalnym firmom i instytutom z branży grzewczej, daje sie zauważyć coraz większy rozwój obszaru instalacji związanych z technologia wykorzystania energii słonecznej. Przez to rozwój takich technologii charakteryzuje się dobrą ekonomią i przez to konkurencyjnością.
Ten proces jest wspierany przez stworzone wsparcia politycznego w postaci Warunków ramowych, których przykładem jest Program Pobudzania Rynku (Marktanreizprogramm (MAP) ) oraz ustawa dot. ciepła z energii odnawialnych (Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG)).
Dla polskiej delegacji, region środkowych i wschodnich Niemiec jest naturalnym celem tego typu wyjazdu informacyjnego, z uwagi na bliskie sąsiedztwo. Ponadto, trzy landy niemieckie sąsiadujące z polską są znaczącym na skalę światową ośrodkiem produkcji i badań kolektorów słonecznych w Niemczech. Reprezentowany tam potencjał, dzięki licznym wytwórcom, firmom usługowym i ośrodkom badawczym jest w stanie pokryć cały obieg zwiany z wytwarzaniem urządzeń dla energetyki słonecznej – od produkcji krzemu do recyclingu. Dlatego ten obszar jest nazywany SolarValley Mitteldeutschland.
Osoby podejmujące decyzje i urzędnicy z kręgu administracji, polityki i gospodarki, przedstawiciele Stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, przedsiębiorcy z Polski, znajda tutaj optymalne warunki i możliwości do uzyskania wyczerpujących informacji i nawiązania kontaktów.
EXPAND INTERNATIONAL z Lipska organizuje imprezę po niemieckiej stronie na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Gospodarki (Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi)) razem z Izbą Przemysłowo-Handlową w Dreźnie i Saksońską Agencją Energii SAENA GmbH.

W Polsce, partnerem projektu jest KOMFORT INTERNATIONAL z Warszawy.
Impreza jest częścią tzw. Inicjatywy Eksportowej – programu wspieranego przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki.

Informacje dla polskich uczestników spotkania można zasięgnąć u:

KOMFORT INTERNATIONAL - Partner Programu w Polsce
Tel/fax: +48 22 854 10 27
Tel: +48 69 156 57 56
E-mail: biuro@komfort-international.com
             www.komfort-international.com


 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 

Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56