Spotkania kooperacyjne w ramach  EuroSun 2010 - Międzynarodowy Kongres  Energetyki  Słonecznej Termalnej Graz/Austria 29.09 – 01.10.2010

Kongres EuroSun jest największą europejską imprezą w zakresie Energetyki Słonecznej Termalnej   organizowaną co 2 lata na przestrzeni kilkunastu lat w wielu miejscach Europy.
Podobnie jak w przypadku poprzedniego kongresu EuroSun 2008 w Lizbonie ,Kongres  EuroSun 2010 jest organizowany wspólnie przez ISES Europe , IEA SHC , AEE Institute for Sustainable Technologies AEE INTEC oraz   PSE AG i  koncentruje się na takich obszarach tematycznych jak : energia słoneczna, ogrzewanie i chłodzenie przy wykorzystaniu energii słonecznej w budynkach, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja oraz budownictwo energooszczędne .
 W tym roku po raz pierwszy  kongresowi EuroSun w Grazu będą towarzyszyć spotkania kooperacyjne b2fair w ramach projektu STOP4Business. Ich celem jest stworzenie platformy do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy instytutami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami oraz przedstawicielami firm zainteresowanych współpracą w tym obszarze. Organizatorem spotkań kooperacyjnych w ramach b2fair jest Enterprise Europe Network Graz (Styrian Internationalisation Centre). Celem spotkań jest zarówno umożliwienie wymiany doświadczeń  i rezultatów najnowszych osiągnięć naukowych jak też pozyskanie nowych klientów, dostawców oraz partnerów do współpracy.

Grupę  docelową dla imprezy b2fair  stanowią :
- firmy ( producenci i dostawcy ) w obszarze   energetyki słonecznej termalnej
- ośrodki naukowo-badawcze , wyższe uczelnie
- architekci , konstruktorzy, inżynierowie, biura projektowe
W spotkaniach  kooperacyjnych b2fair odbywających się przy okazji kongresu EuroSun mogą brać udział  jedynie  uczestnicy tego kongresu . Dlatego też osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach kooperacyjnych muszą dokonać w pierwszej kolejności rejestracji udziału w kongresie na stronie  :

www.eurosun2010.org/cms  lub

http://cms.eurosun2010.org/register/start ,

a następnie dokonać  rejestracji uczestnictwa  w spotkaniach kooperacyjnych  na stronie:

www.b2fair.com/?A=100&E=53&Nc=209B&C=209&L=044 w j.angielskim

lub

www.b2fair.com/?A=100&E=53&Nc=209B&C=209&L=049  w j. niemieckim

bez dodatkowych opłat, jako bonus dla uczestników kongresu.

Każdy z uczestników kongresu może skorzystać z wybranych przez siebie wykładów i dyskusji panelowych z ekspertami ( wstępny program w załączniku ) , odwiedzić stoiska wystawiennicze a także spotkać się z wybranymi uczestnikami kongresu w ramach spotkań kooperacyjnych b2fair.

W 2008 roku liczba uczestników kongresu EuroSun w Lizbonie wynosiła około 800 osób. W tym roku spodziewany jest podobny poziom uczestnictwa. Istnieje możliwość wynajęcia powierzchni 10 m2 , w cenie od 3000 EURO netto  ( łącznie z opłatą za udział w kongresie) 
Obszary tematyczne spotkań kooperacyjnych b2fair   to :

1/  Energetyka słoneczna termalna 
- kolektory ( technologia i produkcja)
- magazynowanie ciepła ( technologia i produkcja)
- ciepłownictwo słoneczne ( komponenty i systemy)
- chłodzenie i klimatyzacja ( komponenty i systemy)
- materiały polimerowe do zastosowań w energetyce słonecznej
- pompy
- elektroniczne układy sterowania i regulacji
- energetyka słoneczna termalna  : testowanie i certyfikacja

2/ Architektura słoneczna
- Budynki stosujące aktywnie energie słoneczną
- odnawialność energii słonecznej
- budynki zeroenergetyczne

3/ Inne zagadnienia
- narzędzia symulacyjne
- polityczne i finansowe mechanizmy wsparcia

Opłata  rejestracyjna  za uczestnictwo w kongresie EuroSun ( i b2fair ) – dla każdej osoby rejestrującej się – wynosi:
 770 EURO + VAT za osobę (692  EURO + VAT dla członków ISE i AEE )
Więcej informacji na temat ISES ( główny organizator kongresu EuroSun) i warunków członkostwa  znajdą Państwo na stronie:
http://www.ises.org/ises.nsf!Open

Dla osób zainteresowanych członkostwem w ISES istnieje możliwość  wnioskowania o członkostwo podczas procedury rejestracyjnej.

Szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa w spotkaniach kooperacyjnych „b2fair”  udziela:

Komfort Consulting s.c. – partner programu „b2fair” w Polsce.
tel. 0 691 56 57 56 ,
tel./faks 022 854 10 27
E-mail: biuro@komfortconsulting.eu
www.komfortconsulting.eu 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 

Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56