Spotkania kooperacyjne z firmami niemieckimi z branży budowlanej i seminarium  na  terenie MTP podczas targów BUDMA 2010 w dniu 20 stycznia 2010.

Innowacyjne budownictwo, Renowacje, Odbudowa

Planowany Program*:

Środa, 20.01.2010

09:00 – 11:00 Seminarium

                         1. Obecna sytuacja w Sektorze Budowlanym w Polsce /
                             Janusz Starościk - espert OSEC
                         
                         2. Aspekty administracyjno-organizacyjne oraz międzykulturowe
                             współpracy między firmami z Polski i Niemiec /
                             Aleksandra Ziomko - Wydział Zagraniczny HWK Frankfurt/Oder
                       
                         3. Rola organizacji branżowych w sektorze budowlanym w Polsce -
                             możliwości współpracy / nn

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 14:00 Polsko-Niemieckie spotkania kooperacyjne firm z branży budowlanej część 1

15:00 – 17:00 Polsko-Niemieckie spotkania kooperacyjne firm z branży budowlanej część 2

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA i przesłanie jej na adres : biuro@komfortconsulting.eu lub faksem pod numerem (22) 854 10 27.

Bliższe informacje:

KOMFORT CONSULTING
www.komfortconsulting.eu;
E-mail: biuro@komfortconsulting.eu;
Tel: +48 69 156 57 56
Tel/Fax: +48 22 854 10 27

oraz

EXPAND INTERNATIONAL
www.expand-int.com;
E-mail: c.friedrich@expand-int.com;
Tel + 49 (0) 341 266 96 30
Fax + 49 (0) 322 2119 90 48

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie w trakcie realizacji projektu
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 

Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56