RENEWABLE ENERGIES 

INNOVATION FORUM - Poznań 25.11.2009

Presentations ( English version ):

1. Research, Development and Innovation in the Field of Renewable Energies - Perspectives for German-Polish co-operations
2. Renewable energies in Germany and Saxony - Supporting possibilities for German-Polish R&D projects
3. Renewable Energy Sources and Combined Heat and Power
4. Status and perspectives of development of renevable power engineering in Poland, research priorities and possibilities of financing
5. Capacity building - driver for the international implementation of RET
6. Decentralized Energy supply - Strategy and Best practice
7. Offshore network integration
8. Solar thermal power engineering in Poland - market and concept of development
9. German - Polish co-operarion in the field of Solar Heat
10. Using geothermal energy for heating and cooling - Warsaw example

Workshop documentation

Presentations available in Polish version ( Prezentacje dostępne w języku polskim ) :

1. Stan i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz priorytety badawcze i mozliwości finansowania
2. Energetyka słoneczna termiczna w Polsce : rynek i wizja rozwoju z perspektywy przemysłu i instalatorów
3. Integracja sieci przybrzeżnych parków wiatrowych
4. Słowo koncowe i perspektywy

Other publications related to Renevable Energies ( Inne publikacje dotyczące problematyki energii odnawialnych  )

1. Wizja energetyki słonecznej termicznej do 2020 roku

ACT CLEAN project - example

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network  
 

 
Ambasada RP w Berlinie, Wydział Promocji i Handlu 

 


Ambasada RP w Hadze, Wydział Promocji i Handlu
www.wehhaga.nl;
Ambasada RP w Brukseli, Wydział Promocji i Handlu
www.poleconomie.be;
Szczeciński Park Naukowo-Techniczny
www.spnt.pl;
Dom Gospodarczy w Szczecinie
Portal ICT-Pomorze Zachodnie
http://ict-pomorzezachodnie.pl;
Portal Branży Metalowej
www.4metal.pl;
www.4metal.de;
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
www.marr.com.pl;
Największy Polski Portal Branzy Narzędziowej
www.narzedziownia.org
Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu
www.eksporter.gov.pl;
Powiat Gnieźnieński Portal Gospodarka GARRG
http://gospodarka.powiat-gniezno.pl;
Dziennik Targowy Expovortal
www.expovortal.com;
Innovation Relay Center – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
http://irc-centralpoland.eu;

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56