1

Poszukiwanie wiarygodnych partnerów w zakresie prowadzonej działalności :

  • wyszukiwanie oraz selekcja potencjalnych partnerów handlowych zgodnie ze specyficznym zapotrzebowaniem zleceniodawcy (np. import, eksport)
  • bezpośredni kontakt z potencjalnymi partnerami handlowymi
  • uczestnictwo w spotkaniach biznesowych i negocjacjach ( język niemiecki, angielski, rosyjski, polski ) 
  • stała lub okresowa reprezentacja interesów naszego klienta w Polsce
  • analizy rynkowe  w zakresie  prowadzonej działalności
  • organizacja dystrybucji
      
 

Rynek energii odnawialnych w Polsce w 2008 roku

Rynek budowlany w Polsce w 2008 roku

Wykonywanie usług w Polsce przez firmy z UE i Szwajcarii

   2014 - Komfort International - tel: 0048 691 56 57 56